Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Obwody jeziorowe

15. Obwód rybacki Jeziora Samołęż na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Warta – Nr 1

(obwód użytkowany wspólnie z ZO PZW Poznań)

Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Samołęż wraz z wodami cieku bez nazwy na odcinku od jego źródeł do osi przepustu na drodze powiatowej Nowa Wieś – Samołęż, oraz wodami dopływów tego jeziora albo tego odcinka cieku.

  

16. Obwód rybacki Jeziora Pożarowskie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Warta – Nr 1

Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Pożarowskie wraz z wodami cieku bez nazwy na odcinku od jego źródeł do linii prostej przechodzącej przez punkty położone na lewym i prawym brzegu tego cieku, 200 m poniżej miejsca wypływu cieku z tego jeziora, oraz wodami dopływów tego jeziora albo tego odcinka cieku.

 

17. Obwód rybacki jeziora Siekiera na cieku Struga Młyńska – Nr 2

Obwód rybacki obejmuje wody jezior Siekiera i Marglewo, wraz z wodami cieku Struga Młyńska na odcinku od osi przepustu na drodze gminnej Laskowo – Szamocin do osi przepustu na drodze wojewódzkiej Chodzież – Szamocin, oraz wodami cieku bez nazwy łączącego jezioro Siekiera z jeziorem Marglewo, a także wodami dopływów tego jeziora albo tych odcinków cieków.

 

18. Obwód rybacki Jeziora Chodzieskie na rzece Bolemka – Nr 1

Obwód rybacki obejmuje wody jezior: Strzeleckie, Karczewnik i Chodzieskie (Miejskie), wraz z wodami rzeki Bolemka na odcinku od miejsca wypływu rzeki z Jeziora Strzeleckie do osi przepustu kolejowego na trasie Chodzież – Szamocin, oraz wodami dopływów tych jezior albo tego odcinka rzeki.

  

19. Obwód rybacki Jeziora Leśne II na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Gwda – Nr 1

Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Leśne II (Małe) wraz z wodami cieku bez nazwy na odcinku od miejsca wypływu cieku z tego jeziora do osi przepustu na drodze biegnącej pomiędzy jeziorami Leśne I a Leśne II, oraz wodami dopływów tego jeziora albo tego odcinka cieku.

 

20. Obwód rybacki jeziora Kacko w zlewni rzeki Oska – Nr 1

Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Kacko wraz z wodami dopływów tego jeziora.

 

22. Obwód rybacki jeziora Raduń na rzece Żydówka – Nr 2

Obwód rybacki obejmuje wody jezior:

1) Raduń Duży (Dybrzno) wraz z wodami rzeki Żydówka na odcinku od osi przepustu na drodze gminnej Strączno – Nakielno do ujścia do rzeki Piławka,

2) Raduń Mały wraz z wodami cieku bez nazwy łączącego to jezioro z jeziorem Raduń Duży,

– oraz wodami dopływów tych jezior albo tych odcinków cieków.

 

23. Obwód rybacki Jezioro Karasiowe w zlewni rzeki Dobrzyca Nr 1

  

23a. Obwód rybacki Jezioro Tupadły zlewni rzeki Dobrzyca Nr 2

 

24. Obwód rybacki Jeziora Złotowskie na rzece Głomia – Nr 2

Obwód rybacki obejmuje wody jezior:

1)   Złotowskie (Miejskie) wraz z wodami rzeki Głomia na odcinku od przepustu na drodze gminnej Zakrzewo – Stara Wiśniewka do linii prostej przechodzącej przez punkty położone na lewym i prawym brzegu tej rzeki, 200 m poniżej miejsca wypływu rzeki z jeziora Złotowskiego,

2)   Zaleskie wraz z wodami cieku bez nazwy na odcinku od przepustu na drodze gminnej Zalesie – Górzna do miejsca wpływu cieku do jeziora Złotowskiego – oraz wodami dopływów tych jezior albo tych odcinków cieków.

 

25. Obwód rybacki jeziora Śmiardowskie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Głomia – Nr 1

Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Śmiardowskie wraz z wodami cieku bez nazwy na odcinku od miejsca wypływu cieku z tego jeziora do osi przepustu na drodze wojewódzkiej Więcbork – Złotów, oraz wodami dopływów tego jeziora albo tego odcinka cieku.

 

26. Obwód rybacki jeziora Łączyn na cieku bez nazwy w zlewni cieku Skicka Struga – Nr 1

Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Łaczyn wraz z wodami cieku bez nazwy na odcinku od miejsca wypływu cieku z tego jeziora do osi przepustu na drodze gminnej Drożyska Wielkie – Zakrzewo, oraz wodami dopływów tego jeziora albo tego odcinka cieku.

 

28. Obwód rybacki Jeziora Stare na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Głomia – Nr 1

Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Stare wraz z wodami cieku bez nazwy na odcinku od jego źródeł do osi przepustu na drodze gminnej Kostrzynek – Stare, oraz wodami dopływów tego jeziora albo tego odcinka cieku.

 

29. Obwód rybacki Jeziora Czarne na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Gwda – Nr 1

Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Czarne wraz z wodami cieku bez nazwy na odcinku od miejsca wypływu cieku z tego jeziora do osi przepustu na drodze gminnej Jeziorki – Leśnictwo Jeziorki.

 

31. Obwód rybacki jeziora Bukowo Duże na rzece Bukówka – Nr 2 (łowisko specjalne)

Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Bukowo Duże wraz z wodami rzeki Bukówka na odcinku od linii prostej przechodzącej przez punkty położone na lewym i prawym brzegu tej rzeki, 100 m poniżej miejsca wypływu rzeki z jeziora Bukowo Długie do osi przepustu na drodze gminnej biegnącej wzdłuż południowego brzegu jeziora Bukowo Duże.

 

32. Obwód rybacki Jezioro Studnickie

Obwód obejmuje Jezioro Studnickie wraz z wodami rzeki Korytnica na odcinku od linii prostej przechodzącej przez punkty położone na lewym i prawym brzegu tej rzeki 200 m powyżej miejsca wpływu rzeki do jeziora Studnickie do linii prostej przechodzącej przez punkty położone na lewym i prawym brzegu tej rzeki 200 m powyżej miejsca wpływu rzeki do Jeziora Nowa Korytnica.

 

32.a. Obwód rybacki Jeziora Harcerskie na rzece Korytnica – Nr 1a

Obwód rybacki obejmuje wody jezior:

1) Harcerskie (Gniewosz) wraz z wodami rzeki Korytnica na odcinku od miejsca wypływu rzeki z jeziora Harcerskiego do miejsca wpływu rzeki do jeziora Studnickiego

2) Orle Wielkie wraz z wodami cieku bez nazwy, łączącego to jezioro z jeziorem Orle Małe, na odcinku od  przepustu na drodze gminnej Łowicz Wałecki – Giżyno do miejsca wpływu cieku do jeziora Orle Wielkie,

3) Hanki (Ceglane) wraz z wodami cieku bez nazwy na odcinku od jego źródeł do przepustu na drodze biegnącej wzdłuż zachodniego brzegu tego jeziora,

4) Łęknica, Sadowo Małe i Sarnie, wraz z wodami cieku Zgnilec na odcinkach od jego źródeł do miejsca wpływu cieku do jeziora Sadowskiego oraz od miejsca wypływu cieku z Jeziora Sadowskie do osi przepustu na drodze gminnej Płociczno – Stara Korytnica

5) Orłowo (Orla)

– oraz wody dopływów tych jezior albo tych odcinków cieków.

 

33.a Obwód rybacki Jeziora Miejskie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Cieszynka Nr 1

Obwów obejmuje jezioro Miejskie wraz z wodami cieku bez nazwy na odcinku od miejsca wypływu cieku z tego jeziora do ujścia do rzeki Cieszynka oraz wody dopływów tego jeziora albo tych odcinków cieków.

 

36. Obwód rybacki jeziora Kochlin Duży na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Słopica – Nr 1

Obwód rybacki obejmuje wody:

1) rzeki Słopica od jej źródeł do ujścia do rzeki Drawa, wraz z wodami położonego na niej jeziora Królewskiego (Łokacz), z wyłączeniem wód położonego na niej zbiornika wodnego w miejscowości Żelichowo

2) jeziora Kochlin Duży (Białe) wraz z wodami dopływów tego jeziora.

 

37. Obwód rybacki rzeki Słopica – Nr 1

Obwód rybacki obejmuje wody:

1) rzeki Słopica od jej źródeł do ujścia do rzeki Drawa, wraz z wodami położonego na niej jeziora Królewskiego (Łokacz), z wyłączeniem wód położonego na niej zbiornika wodnego w miejscowości Żelichowo wraz wodami dopływów tych jezior albo tych cieków.

 

38. Obwód rybacki Jeziora Kolędy Królewskie – Nr 1

Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Kolędy Królewskie wraz z wodami cieku bez nazwy na od jego źródeł do ujścia do rzeki Słopica wraz z wodami dopływów tych jezior albo tych cieków.

 

39. Obwód rybacki jeziora Łowicz na rzece Kamionka – Nr 1

Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Łowicz wraz z wodami rzeki Kamionka na odcinku odjej źródeł do osi podłużnej przepustu na drodze gminnej Stara Korytnica – droga krajowa Kalisz Pomorski – Mirosławiec oraz wody dopływów tego jeziora albo tego odcinka cieku.

 

40. Obwód rybacki Jeziora Łęgowskie Małe na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Wełna – Nr 1

Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Łęgowskie Małe wraz z wodami cieku bez nazwy od osi przepustu na drodze gminnej biegnącej pomiędzy jeziorami Łęgowskie Duże a Łęgowskie Małe do osi przepustu na drodze gminnej Żelazka – Czekanowo, oraz wodami dopływów tego jeziora albo tego odcinka cieku.

 

41. Obwód rybacki Jeziora Zimne w zlewni rzeki Oska – Nr 1

Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Zimne (Polne) wraz z wodami dopływów tego jeziora.

  

42. Obwód rybacki Jeziora Młotkowieckie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Łobzonka – Nr 1

Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Młotkowieckie wraz z wodami cieku bez nazwy na odcinku od jego zródeł do osi przepustu na drodze gminnej Falmierowo – Kosztowo, oraz wodami dopływów tego jeziora albo tego odcinka cieku.

   

43.  Obwód rybacki Jeziora Falmierowskie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Łobżonka – Nr 1

Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Falmierowskie (Falmierowo) wraz z wodami cieku bez nazwy na odcinku od miejsca wypływu cieku z tego jeziora do osi podłużnej przepustu na drodze gminnej Gromadno – Szczerbin oraz wody dopływów tego jeziora albo tego odcinka cieku.

 

44. Obwód rybacki Jeziora Łąkie na rzece Kamienna – Nr 1

Obwód rybacki obejmuje wody jezior:

1) Łąkie i Świdnik wraz z wodami rzeki Kamienna na odcinku od jej źródeł do osi podłużnej przepustu na drodze powiatowej Łąkie – Trudna,

2) Kiełpińskie wraz z wodami cieku bez nazwy (w zlewni rzeki Debrzynka) na odcinku od jego źródeł do linii prostej przechodzącej przez punkty położone na lewym i prawym brzegu tego cieku 200 m poniżej miejsca wypływu cieku z tego jeziora,

3) Gogolińskie wraz z wodami cieku bez nazwy (w zlewni rzeki Gwda) na odcinku od jego źródeł do osi podłużnej przepustu na drodze gminnej Jagodzice – Kiełpin

– oraz wody dopływów tych jezior albo tych odcinków cieków.

 

45. Obwód rybacki Jeziora Sarcze na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Trzcianka – Nr 1

Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Sarcze (Miejskie) wraz z wodami cieku bez nazwy na odcinku od miejsca wypływu cieku z tego jeziora do ujścia do rzeki Trzcianka oraz wody dopływów tego jeziora.

 

46. Obwód rybacki Jeziora Duże na cieku Struga Lubaska – Nr 1

Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Duże (Lubaskie) wraz z wodami cieku Struga Lubaska na odcinku od jego źródeł do osi podłużnej przepustu na drodze wojewódzkiej Szamotuły – Czarnków oraz wody dopływów tego jeziora albo tego odcinka cieku.

 

47. Obwód rybacki jeziora Dzierżążno na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Bukówka – Nr 1

Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Dzierżążno wraz z wodami cieku bez nazwy na odcinku od miejsca wypływu cieku z tego jeziora do ujścia do rzeki Dzierżążna oraz wody dopływów tego jeziora albo tego cieku.

 

Nasze Menu

Nasze wiadomości

Komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia