Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Obwody rzeczne

  1. Obwód rybacki rzeki Warta – Nr 9

Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Warta na odcinku od ujścia rzeki Smolnica 

do ujścia cieku dopływającego z jezior Chojeński wraz z wodami jej dopływów na tym odcinku oraz wodami starorzeczy i innych.

 

2. Obwód rybacki rzeki Wełna – Nr 6

Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Wełna na odcinku 100 m poniżej miejsca

wypływu rzeki z jeziora  Żernickie do ujścia rzeki Struga Gołaniecka wraz z wodami jej dopływów na tym odcinku oraz wodami starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka albo jego dopływów.

 

3. Obwód rybacki rzeki Wełna – Nr 8

Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Wełna na odcinku od osi kładki w miejscowości

Ostrowo-Młyn do osi jazu młyńskiego w miejscowości Jaracz-Młyn wraz z wodami jej

dopływów na tym odcinku, oraz wodami starorzeczy i innych zbiorników wodnych o

ciągłym bądź okresowym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka rzeki albo jego

dopływów.

 

4. Obwód rybacki rzeki Noteć – Nr 9

Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Noteć na odcinku od osi podłużnej mostu na drodze wojewódzkiej Gołańcz – Wyrzysk do ujścia rzeki Drawy wraz z wodami jej dopływów na tym odcinku oraz wodami starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym odpływie lub dopływie do wód tego odcinka albo jego dopływów.

 

5. Obwód rybacki rzeki Łobzonka – Nr 1

Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Łobzonka od jej źródeł do ujścia do rzeki Noteć,

wraz z wodami jej dopływów, oraz wodami położonego na niej jeziora Staw Młyński,

a także wodami starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym

dopływie lub odpływie do wód tej rzeki albo jej dopływów.

 

 6. Obwód rybacki zbiornika wodnego Stołuńsko na rzece Stołunia – Nr 1

Obwód rybacki obejmuje wody zbiornika wodnego Stołuńsko wraz z wodami rzeki

Stołunia od jej źródeł do ujścia do rzeki Łobzonka, oraz wodami dopływów tego zbiornika

albo tej rzeki.

 

7. Obwód rybacki zbiornika wodnego Mielimąka na rzece Margoninka – Nr 6

Obwód rybacki obejmuje wody zbiornika wodnego Mielimąka wraz z wodami rzeki

Margoninka na odcinku od linii prostej przechodzącej przez punkty położone na lewym i

prawym brzegu tej rzeki, 100 m poniżej osi jazu piętrzącego wody zbiornika wodnego

Staw Nowy Młyn II do osi podłużnej mostu na drodze gminnej Margonin – Laskowo, oraz

wodami dopływów tego zbiornika albo tego odcinka rzeki.

 

8. Obwód rybacki rzeki Gwda – Nr 3

Obwód rybacki obejmuje wody:

1) rzeki Gwda na odcinku od mostu przy ujściu rzeki Czernica na drodze

gminnej w miejscowości Lubnica do ujścia do rzeki Noteć,

2) zbiorników wodnych elektrowni: Podgaje, Ptusza, Dobrzyca i Koszyce I,

3) zbiornika wodnego Koszyce II

– wraz z wodami dopływów tego odcinka rzeki albo tych zbiorników oraz wodami

starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym dopływie lub

odpływie do wód tego odcinka rzeki albo jego dopływów albo tych zbiorników.

 

9. Obwód rybacki rzeki Piława – Nr 4

Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Piława na odcinku od mostu na wypływie tej rzeki ze zbiornika wodnego Zalew Nadarzycki do ujścia do rzeki Gwda, wraz z wodami jej dopływów na tym odcinku (w tym rzeka Dobrzyca), oraz wodami starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka albo jego dopływów.

 

10. Obwód rybacki rzeki Bukówka – Nr 3

Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Bukówka na odcinku od osi przepustu na drodze

gminnej biegnącej wzdłuż  południowego brzegu jeziora Bukowo Duże do ujścia do rzeki

Noteć, wraz z wodami jej dopływów na tym odcinku.

 

11. Obwód rybacki rzeki Drawa – Nr 10

(obwód użytkowany wspólnie z ZO PZW Gorzów)

Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Drawa na odcinku od dolnej granicy Drawieńskiego

Parku Narodowego do ujścia do rzeki Noteć, wraz z wodami jej dopływów na tym

odcinku oraz wodami starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź

okresowym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka.

 

12. Obwód rybacki rzeki Płociczna – Nr 1

Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Płociczna na odcinku od jej źródeł do granicy

Drawieńskiego Parku Narodowego, wraz z wodami jej dopływów na tym odcinku.

 

13. Obwód rybacki rzeki Szczuczna – Nr 2

Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Szczuczna na odcinku od osi przepustu na drodze

gminnej  Szczuczarz – Jagoda do ujścia do rzeki Drawa, wraz z wodami jej dopływów na

tym odcinku.

 

14.  Obwód rybacki rzeki Miała – Nr 3

Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Miała na odcinku od mostu w miejscowości Miały na drodze powiatowej Piłka – Wieleń do osi przepustu na drodze 76 wojewódzkiej Drezdenko – Wieleń, wraz z wodami położonego na niej zbiornika wodnego Kamiennik, oraz wodami jej dopływów na tym odcinku, a także wodami starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka.

Nasze Menu

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia