Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Konkurs plastyczny: CZYSTE WODY - ZDROWE RYBY

Zarząd Okręgu Nadnoteckiego PZW w Pile oraz Rada ds. Młodzieży

organizują konkurs plastyczny na temat

 

”CZYSTE WODY - ZDROWE  RYBY”

  


W konkursie tym może brać udział dzieci i młodzież szkół podstawowych z terenu działania Okręgu Nadnoteckiego.

Konkurs organizują Zarządy Kół PZW we współpracy ze szkołami, sekcjami młodzieżowymi i Domami Dziecka.

  

Celem konkursu jest zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży na piękno sportu wędkarskiego, ochronę środowiska naturalnego, czystość naszych wód i ochrona rybostanu oraz na możliwość spędzenia wolnego czasu na łonie natury.

 

WARUNKI  KONKURSU

  

1.  Prace konkursowe mogą  być wykonane dowolną techniką - maksymalny format A3.

2.  Każdy uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie 3 prace.

3.  Prace zgłoszone na konkurs powinny posiadać następujące informacje umieszczone na rewersie pracy lub notatce dołączonej do pracy:

-  imię i nazwisko oraz adres zamieszkania autora zdjęcia;

-  tytuł pracy;

-  wiek autora pracy;

-  pieczątka szkoły lub koła wędkarskiego.

4.  Prace konkursowe należy przesłać do biura Okręgu - ul. Śniadeckich 136/4, 64-920 Piła (liczy się data stempla pocztowego) lub osobiście do 28 maja 2021 roku.

5.  Dla autorów najciekawszych prac Zarząd Okręgu Nadnoteckiego PZW w Pile ufunduje nagrody rzeczowe.

6. Prace po ocenie przechodzą na własność Okręgu Nadnoteckiego PZW w Pile, który zastrzega prawo do ich publikacji.


Rada ds. Młodzieży

ON PZW w Pile

Nasze Menu

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia