Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Klauzula informacyjna dla osób przystępujących do egzaminu na kartę wędkarską

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz.1000)  informuję, że: 

 

l. Administratorem danych jest Zarząd Główny Polskiego Związku Wędkarskiego, 00-831 Warszawa, ul. Twarda 42. 

 

2. Przetwarzającym dane  jest Okręg Nadnotecki Polskiego Związku Wędkarskiego w Pile, 64-920 Piła,  ul. Śniadeckich 136/4.

 

3. W przypadku pytań odnośnie przetwarzania przez ON PZW danych osobowych jako podmiotu przetwarzającego czy praw jakie Pani/Panu w związku z tym przysługują, można kontaktować się pod adresem e-mail: onpzw@o2.pl

 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu sporządzenia dokumentacji i przeprowadzenia egzaminu na kartę wędkarską.

 

5.Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat od wydania zaświadczenia, w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez Administratora i podmiotu przetwarzającego.

 

6. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora i podmiotu przetwarzającego dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

 

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne,  nie podanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora i podmiot przetwarzający skutkować będzie brakiem możliwości przygotowania dokumentacji i przeprowadzenia egzaminu na kartę wędkarską.

 

8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego: Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Nasze Menu

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia