Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Klauzula informacyjna dla członka Okręgu Nadnoteckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Pile

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz.1000) informuję, że: 

 

l. Administratorem danych jest Zarząd Główny Polskiego Związku Wędkarskiego, 00-831 Warszawa, ul. Twarda 42. 

 

2. Podmiotem przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora jest Okręg Nadnotecki Polskiego Związku Wędkarskiego w  Pile, 64-920 Piła, ul. Śniadeckich 136/4. 

 

3. W przypadku pytań odnośnie przetwarzania przez ON PZW danych osobowych jako podmiotu przetwarzającego, czy praw jakie Pani/Panu w związku z tym przysługują, można kontaktować się pod adresem e-mail: onpzw@o2.pl 

 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań statutowych Polskiego Związku Wędkarskiego. 

 

5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez cały czas trwania członkostwa w Polskim Związku Wędkarskim oraz przez okres 6 lat po jego ustaniu, w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez Administratora lub Podmiot przetwarzający. 

 

6. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora lub Podmiotu przetwarzającego dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

 

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora i podmiot przetwarzający będzie skutkować brakiem możliwości wypełniania obowiązków statutowych i tym samym przynależności do Polskiego Związku Wędkarskiego 

 

8. Dane osobowe będą udostępniane na portalu internetowym www.pzw.org.pl/pila/    w związku z organizacją zawodów oraz innych imprez wędkarskich. 

 

9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego: Urzędu Ochrony Danych Osobowych     ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa


Nasze Menu

Nasze wiadomości

Komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia